Palvelut

YritysjärjestelytYrityskaupatYhtiöoikeusSitouttaminen ja palkitseminenOmistajan verotus ja juridiikkaYritysverotus ja yrityksen verosuunnitteluSopimusjuridiikkaOsakassopimusRiitojen ratkaisuTietosuojaValmennus ja muut puheenvuorotTyöoikeus

Tietosuoja

Onko organisaatiollanne työntekijöitä, asiakkaita tai verkkosivusto? Jos vastaus on kyllä, käsittelette toiminnassanne henkilötietoja. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (ja joskus myös kansallista tietosuojalakia). Pelkkä tietosuojaseloste kotisivuilla ei riitä, sillä tietosuojalainsäädännössä on ennen kaikkea kyse tiedonhallinnasta ja henkilötietojen elinkaaren suunnittelusta. Koska tietosuoja-asetusta on sovellettu jo pari vuotta, on oikeuskäytäntöä ja soveltamisohjeita ehtinyt jo syntyä.

Tietosuoja-asetuksen artiklojen saattaminen osaksi käytännön arkea ei ole aina helppoa. Sen vuoksi Lecklé tarjoaa asiakkailleen laajasti tukea tietosuojalainsäädännön noudattamisessa. Voimme esimerkiksi auttaa laatimaan tietosuoja-asetuksen noudattamisen edellyttämiä asiakirjoja, mutta suunnittelemme asiakkaillemme myös yksilöllisiä tietosuojaohjelmia. Tarjoamme palveluita myös julkisen sektorin toimijoille, ja ymmärrämme myös erilaisiin digihankkeisiin liittyvät haasteet.

Lue lisää muista lakipalveluistamme tai ota suoraan yhteyttä lakimiehiimme.

Avustamme asiakkaitamme muun muassa seuraavasti:

 

Vaikutustenarvioinnit|
Henkilöstön kouluttaminen|
Tietosuojaselosteet|
Tietosuojakartoitukset|
Ulkoistettu tietosuojavastaava|
Tietoturvaloukkausten käsittely