Palvelut

YritysjärjestelytYrityskaupatYhtiöoikeusSitouttaminen ja palkitseminenOmistajan verotus ja juridiikkaYritysverotus ja yrityksen verosuunnitteluSopimusjuridiikkaOsakassopimusRiitojen ratkaisuTietosuojaValmennus ja muut puheenvuorotTyöoikeus

Omistajan verotus ja juridiikka

Omistajan ja yhtiön intressit kietoutuvat usein yhteen - onhan yritys monesti yrittäjän suurin varallisuuserä. Tästä syystä verosuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon yhtiö ja sen omistaja kokonaisuutena. Oikea-aikainen verosuunnittelu varmistaa mainitun kokonaisuuden verotehokkaan toiminnan, omistajan kokonaisverorasituksen optimaalisuuden sekä veroriskien hallinnan.

Omistajien kustannustehokkaan ansaintalogiikan kannalta on tärkeää suunnitella ja optimoida omistajien varojenjakotavat yhtiöstä. Varojenjakoa koskevat niin verolainsäädäntö kuin kirjanpito- ja osakeyhtiölakikin, jotka kaikki tulee ottaa huomioon omista näkökulmistaan.

Perhevarallisuussuunnittelun keskiössä on paitsi yritystoiminnan myös muun varallisuuden siirtäminen seuraavalle sukupolvelle järkevästi ja verotehokkaasti. Sukupolvenvaihdoksen vaatimukset ja mahdollisuudet on hyvä ymmärtää hyvissä ajoin verokustannusten pitämiseksi mahdollisimman maltillisena.

Yrittäjäkin on vain ihminen, jonka elämään voi tulla muutoksia esim. kuoleman tai avioeron muodossa. Niihin vaikutuksiin, joita muutokset voivat heijastaa yritystoimintaan ja sitä kautta työntekijöiden ja muiden osakkaiden arkeen, on erittäin suositeltavaa varautua. Varautuminen edellyttää, että perheoikeudelliset asiakirjat (testamentti, avioehto, edunvalvontavaltakirja) sekä osakassopimus on laadittu huolella.

Lecklé on tukenasi suunnittelemassa ja toteuttamassa omistajan tarpeita ja tulevaisuuden suunnitelmia tukevaa verotusta ja juridiikkaa.

Lue lisää muista lakipalveluistamme tai ota suoraan yhteyttä lakimiehiimme.

 

Avustamme asiakkaitamme muun muassa seuraavasti:

Omistajan verotus ja verosuunnittelu|
Varojenjakosuunnittelu|
Kokonaisvaltainen perhevarallisuussuunnittelu|
Sukupolvenvaihdoksien suunnittelu ja toteuttaminen|
Perintö- ja lahjaverotus|
Ennakkoratkaisuhakemukset|
Veroilmoituksiin liittyvät kysymykset|
Osakassopimukset|
Testamentit|
Edunvalvontavaltakirjat|
Avioehtosopimukset|
Perukirjoitukset