Palvelut

YritysjärjestelytYrityskaupatYhtiöoikeusSitouttaminen ja palkitseminenOmistajan verotus ja juridiikkaYritysverotus ja yrityksen verosuunnitteluSopimusjuridiikkaOsakassopimusRiitojen ratkaisuTietosuojaValmennus ja muut puheenvuorotTyöoikeus

Yhtiöoikeus

Osakeyhtiölaki luo juridisen perustan osakeyhtiön toiminnalle. Lakia sovelletaan kaikissa suomalaisissa osakeyhtiöissä. Tämän vuoksi sen määräykset on kirjoitettu osittain melko laveasti. Tarkempia määräyksiä ohjaa lain ensimmäiseen lukuun kirjoitetut yleiset periaatteet. Käytännössä osakeyhtiölakiin on kirjattu koko osakeyhtiölain juridinen elämänkaari ja siksi se tulee useammin sovellettavaksi kuin osataan huomioida. Yhtiöoikeudellisia toimia ei voi tehdä yksinomaan osakeyhtiölain valossa vaan huomioon tulee ottaa myös muu toimintaan ja kyseiseen päätöksentekoon liittyvä lainsäädäntö.

Lue lisää muista lakipalveluistamme tai ota suoraan yhteyttä lakimiehiimme.

 

Avustamme asiakkaitamme kaikissa osakeyhtiölakiin kirjatuissa menettelyissä, määräyksien tulkinnassa sekä yleisessä yhtiöoikeudellisessa neuvonnassa, muun muassa seuraavasti:

Yhtiöoikeudellinen neuvonta|
Dokumenttien laadinta|
Yhtiöoikeudelliset prosessit|
Corporate Governance