Osakeyhtiölaki tarjoaa vaihtoehtoisia mahdollisuuksia yhtiökokouksen järjestämiselle myös COVID-19 aiheuttamien poikkeusolojen aikana

18.03.2020|
Takaisin listaukseen

COVID-19 on aiheuttanut Suomeen poikkeusolot, ja maan hallituksen linjaama yli 10 hengen kokoontumiskielto on herättänyt kysymyksiä myös yhtiökokouksiin liittyen.

Osakeyhtiölain 5:16 §:n mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että kokoukseen saa osallistua esim. tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Myös yhtiön hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällöin kokouskutsussa on mainittava osallistumismahdollisuudesta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Mikäli etäyhteyttä aiotaan hyödyntää, tulee kuitenkin mm. huomioida 1) ettei perinteistä kokousta voida jättää täysin järjestämättä; 2) pakollinen maininta etäyhteyden käyttömahdollisuudesta yhtiökokouskutsussa. Etäyhteyksien lisäksi pohdittavaksi voi tulla kokouksen siirtäminen tai peruuttaminen.

Mikäli etäyhteyden hyödyntäminen yhtiökokouksessa on kiinnostava aihe, niin olkaa meihin yhteydessä. Kerromme mielellämme tarkemmin käytännön vaatimuksista ja mahdollisuuksista.