Työsuojelua koskevat velvoitteet

11.01.2021|
Takaisin listaukseen

Työnantaja. Ovathan työsuojeluasianne järjestyksessä?

Lähtökohtana työnantajan työsuojeluvelvoitteille on useissa tapauksissa työnantajan palveluksessa säännöllisesti työskentelevän henkilöstön määrä siten, että määrän noustessa tulee työpaikalla huolehtia muun muassa työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta (yli 10 säännöllistä työntekijää) ja työsuojelutoimikunnan perustamisesta (yli 20 säännöllistä työntekijää). Lisäksi asiaa sääntelee muun muassa yhdenvertaisuuslaki, joka velvoittaa työnantajan laatimaan ns. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jos työnantajan palveluksessa on yli 30 säännöllistä työntekijää.

Huomionarvoista on mm. se, että työsuojelulaki velvoittaa jokaisen työnantajan säännöllisten työntekijöiden määrästä riippumatta laatimaan työsuojelun toimintaohjelman työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi jokaisen työnantajan tulee nimittää työsuojelupäällikkö työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa varten, ellei työnantaja itse toimi tässä tehtävässä.

Kun työturvallisuusmääräysten mukaisia työsuojeluvelvoitteita toteutetaan käytännössä, tulee varmistua myös siitä, että asiaa sääntelevien oikeusohjeiden toimintatapavelvoitteet täyttyvät. Lisäksi tulee tarvittaessa huomioida, että työehtosopimukset saattavat sisältää määräyksiä työsuojeluun liittyen.

Työturvallisuusmääräysten mukaisten työsuojeluvelvoitteiden toteutumista valvoo Suomessa pääsääntöisesti aluehallintoviraston työsuojeluhallinto, joka muun muassa toteuttaa työpaikoilla tarkastuksia ja suorittaa valvontakyselyitä.

Työturvallisuusrikoksesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistus. Näin ollen työturvallisuusmääräysten ja näistä johtuvien työsuojeluvelvoitteiden oikeaoppisesta noudattamisesta on tämänkin vuoksi suositeltavaa varmistua ensi tilassa, ellei näin ei ole jo tehty!

Mikäli asiaa koskien herää kysymyksiä, asiantuntijamme auttavat mielellään!